BENVINGUTS AL WEB DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL

EL GUITARRÓ

Guanyadors Maig 2016 ENRIC FORNER I ROSA PONS,
GUANYADORS DEL PREMI MAIG 2016

 

JOAQUIM F. VALLS (1956) ha guanyat el premi MAIG 2016 amb l'obra "El poeta". El segon premi ha estat per a Rosa Pons (Igualada), amb La veïna del primer tercera.

Els contes guanyadors han sigut seleccionats entre les 70 narracions presentades al certamen, una xifra "de rècord, molt superior a les d'anteriors edicions, que demostra la consolidació i l'interés que desperten uns premis que es troben entre els de major prestigi de narrativa breu en tot el domini lingüístic". Els Premis Maig, que compleixen la vintena edició, estan dotats amb 600 euros per al guanyador i 300 per al finalista. Enguany, igual que en l'edició de 2015, els originals s'han remès únicament per correu electrònic i els contes guardonats s'han recollit en un llibret que s'ha repartit entre els assistents.

El jurat ha estat integrat pel regidor Pasqual Batalla, el membre del Guitarró, Pasqual Broch, i l’escriptor Vicent Usó.

 

Clica ací, si vols llegir els contes

 Vols posar-te en contacte amb nosaltres?

premismaig@gmail.com

Bases dels premiS MAIG de Narrativa Breu 2017

RELACIÓ DE PREMIATS:

1997. “Solitud”. Gerard Paz. Guanyador.

1998. “M’hagués estimat més no fer-ho”. Jaume Palau. Guanyador.

 “Monòlits i especuladors”. Santiago Cabedo. Finalista.

1999. “La condemna”. Albert Garcia Elena. Guanyador.

2000. “El desmemoriat”. Pere Joan Martorell. Guanyador.

“Violeta”. Clara Gil. Finalista.

2001. “Un senyor amb armilla i corbata”. Carme Falguera. Guanyador.

 “Sacrifici”. Jordi Colonques. Finalista.

2002. “Àlvar i Jean / Finlàndia”. Dolors Jimeno. Guanyador.

 “Àvies sàvies”. Rosa Castelló. Finalista.

2003. “La vida dolça”. Vicent Almela. Guanyador.

 “L’olor de l’ombra”. Enric Forner. Finalista.

2004. “Mai no emprendrem el vol”. Enric Camps. Guanyador.

“De poenis inferni”. Clara Gil. Finalista.

2005. “Adiaforia”. Tana Marcé. Guanyador.

 “Maig”. Pere Duch. Finalista.

2006. “La senyora von Fisher”. Raquel Casas. Guanyador.

 “La jove i el mariner cubà”. Glòria Olivares. Finalista.

2007. “Fal·lus”. Santiago Díaz. Guanyador.

 “La Benvinguda”. Glòria Olivares. Finalista.

2008.  “L'amic”. Frederic Cuscó. Guanyador.

 “El cau de Belcebub”. Enric Camps. Finalista.

2009. “Memòria del bosc”. Sergi Gil. Guanyador.

 “Brams d'ase que pugen al cel”. Jaume Sesé. Finalista.

2010. “Dents!”. Joaquim Miracle. Guanyador.

 “Displicència”. Miquel Torres. Finalista.

2011. “La força de voluntat”. Jordi Portals. Guanyador.

 “El traductor literari”. Manel Bellmunt. Finalista.

2012. “Certificat”. Javier Morales. Guanyador.

 “Fang a les mans”. Agustí Masip. Finalista.

2013. “La molla”. Joanaina Font. Guanyadora.

 “Primavera”. Ximo Ramos. Finalista.

2014. “Una casa molt xula”. Manuel Roig. Guanyador.

 “La gran historia d’amor de Grete Waitz”. Roger Batalla. Finalista.

2015. “Le quattro stagioni”. Carme Caum. Guanyador.

 “L'ornitòleg”. Santiago Díaz i Cano. Finalista.

2016. “El poeta”. Joaquim F. Valls. Guanyador.

 “La veïna del primer tercera”. Rosa Pons. Finalista.

1.L’Associació Cultural EL GUITARRÓ, en col·laboració amb l'Associació Cultural El Pont - Cooperativa de Lletres i la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, convoca LA VINTIUNENA EDICIÓ dels premis MAIG de narrativa curta.

2.Podran optar al premi obres de PROSA NARRATIVA de creació estrictament literària, de TEMA LLIURE, escrites en CATALÀ, INÈDITES i que no hagen estat PREMIADES en altres certàmens.

3. L’extensió dels treballs no podrà ser inferior a 3.500 CARÀCTERS ni superior a 8.000, inclosos espais. La separació entre línies haurà de ser d'espai i mig.

4. Les obres aspirants s’hauran de remetre per correu electrònic a l’adreça premismaig@gmail.com seguint el procediment següent:

a) En l’apartat assumpte del correu electrònic es farà constar únicament la frase “Opta als premis Maig”.

b) En el cos del missatge es farà constar únicament com a text el TÍTOL de l’obra, sense cap més referència o identificació.

c) L’original que opte al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà un treball per autor. Aquest document tindrà com a nom el mateix que conste com a títol de l’obra en el cos del missatge (apartat b).

d) En un altre document adjunt al mateix missatge, també en format PDF, es faran constar les referències que permeten identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, correu electrònic i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del títol de l’obra que s'ha fet constar al cos del missatge (apartat b).

e) L'incompliment d'algun d'aquests requisits serà motiu d'exclusió.

5. El termini d’admissió d’obres aspirants finalitzarà el 30 D’ABRIL DE 2017.

6. S’estableixen DOS PREMIS. Un primer amb una dotació econòmica de 600 EUROS per al guanyador absolut i un segon de 300 EUROS, tots dos patrocinats per la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real. Els imports esmentats són bruts, a expenses de les retencions fiscals legalment estipulades.

7. La deliberació del Jurat es realitzarà de la manera següent: el Jurat triarà un grup de finalistes amb qualitat suficient per a optar al premi. En votacions successives, i per eliminació, s’escollirà el guanyador. Si entre el grup de finalistes hi ha cap treball d’un autor o autora natural o resident a les comarques de Castelló se li concedirà el segon premi. Si no n’hi ha cap, s’atorgarà a l’obra classificada en segon lloc, sense tenir en compte la seua procedència. En cap cas, tots dos premis podran atorgar-se a la mateixa persona.

8. Als efectes, únicament, de determinar el guanyador del segon premi, i amb posterioritat a la declaració de finalistes, el jurat consultarà les PLIQUES necessàries, d’entre els treballs finalistes, per a determinar quin és el primer treball classificat amb procedència de les comarques de Castelló.

9. Els treballs premiats PODRAN SER PUBLICATS de la forma que l’entitat convocant considere oportuna i, en tot cas, en la pàgina web d’aquesta (www.vila-real.com/guitarro). Amb el temps, l’entitat convocant podrà decidir-ne també la publicació, d’un o més treballs premiats, en un volum conjunt o de la manera que considere més adequada.

10. El veredicte del jurat serà INAPEL·LABLE i es farà públic al MES DE MAIG en un acte al llarg del qual es lliurarà també el premi. SERÀ OBLIGATÒRIA LA PRESÈNCIA de cadascun dels autors o autores guardonats, i s’entendrà, si algun d’ells no hi assisteix, que renuncia al premi. Els premis no podran ser compartits ni tampoc s’admetrà la concessió d’accèssits. Una vegada lliurat el premi, tots els missatges, així com els adjunts, seran esborrats.

11. L’entitat convocant es reserva tots els drets sobre els treballs guardonats i els premis seran atorgats en concepte de DRETS D'AUTOR. Els autors o les autores conservaran la propietat intel·lectual de l’obra guardonada.

12. L’entitat convocant podrà requerir dels guanyadors la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA per tal d’acreditar que la seua participació s’ajusta a les bases.

13. L’entitat convocant NO S'OBLIGA a mantenir correspondència de cap mena amb els concursants.

14. El sol fet de concórrer a aquests premis implica la TOTAL ACCEPTACIÓ de les bases.


 

Perifèric Edicions va publicar en 2006 el llibre "MAIG. Deu anys de contes", que recull les narracions guanyadores i finalistes de les 10 primeres edicions.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: MARÇ 2017